Alcohol & verkeer

Alcohol in het verkeer is ongevalsoorzaak nummer één. Jaarlijks vallen er zo’n 225 verkeersdoden en 3400 ernstig gewonden door alcohol in het verkeer. Niet zo verwonderlijk: enkele feiten over alcohol in combinatie met verkeer op een rijtje.

Effecten als je gedronken hebt in het verkeer:

  • Neemt je reactievermogen aanmerkelijk af. Na twee glazen alcohol rem je een halve seconde later dan normaal. Bij 80 kilometer per uur betekent dat een 11 meter langere (!) remweg.
  • Wordt je blikveld verkleind. Je hebt de neiging rechtuit te kijken, alsof je in een tunnel zit; daardoor kun je slechter anticiperen op overstekende voetgangers, ander verkeer en dergelijke.
  • Vermindert het concentratievermogen. Alcohol maakt suf. Goed rijden vereist concentratie. Een fors aantal ongelukken komt voort uit het niet – kunnen – opletten.
  • Weet je nooit of zelfs één of twee glazen te veel voor je zijn. Elk lichaam reageert anders op alcohol. De beste stelregel is: wie veilig rijdt drinkt geen alcohol.
  • Wordt per circa anderhalf uur de hoeveelheid alcohol die in één glas zat, afgebroken. Wie veel gedronken heeft kan dus na een goede nacht slaap nog best een te hoog promillage hebben.
  • Heb je na tien glazen een twintig maal zo grote kans op een ongeluk.
  • Krijg je een vals gevoel van veiligheid. Je denkt meer te kunnen dan realistisch is en neemt meer risico’s.