Privacy en veiligheid

Tegenwoordig wordt bijna alles op social media gedeeld, van wat je eet, wat je doet tot wanneer je gaat slapen of waar je slaapt. Toch heeft iedereen ook nog steeds behoefte aan privacy. Het woord privacy is afgeleid van het Latijnse woord ‘privatus’, dat ‘gescheiden van de rest’ betekent. Hiermee geeft het gelijk een deel van zijn betekenis weer. Privacy houdt in dat je dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar vanaf weet, invloed op heeft of inbreuk op maakt. Veiligheid en privacy hebben dan ook veel met elkaar te maken.

Deze afscherming van invloed uitoefenen wordt ook wel eens omschreven als het recht hebben om met rust gelaten te worden. Privacy kan zowel gelden voor een individu als voor een groep mensen, hier in Nederland of ergens anders op de wereld. Niets voor niets is het dan ook een universeel mensenrecht en is het recht op privacy vastgelegd in de privacy grondwet.

Waarom is privacy belangrijk?

Ieder mens heeft de behoefte om zelf te kunnen kiezen welke persoonlijke informatie hij of zij wilt delen en wanneer hij of zij anoniem wilt blijven leven. Vaak heeft dit ook te maken met vrijheid, het zelf kunnen beslissen welke gegevens je wel of niet deelt. Veel informatie over wat je doet wordt vastgelegd. Denk maar aan wat je koopt, wat je politieke voorkeur is of hoe gezond je bent. Soms wordt informatie vastgelegd zonder dat je het weet. Daarnaast deel je – bewust of onbewust – ook veel informatie over jezelf.

Al deze gegevens kunnen worden verzameld en kunnen worden gekoppeld aan andere data en doorverkocht worden. Immers, veel bedrijven willen graag weten wat jouw interesse zijn of wat je koopt en wanneer je iets aanschaft. Daar kunnen zij hun producten of diensten op aanpassen. Maar jij wilt dit misschien niet altijd en wilt niet dat al jouw gegevens voor iedereen zichtbaar zijn. Veiligheid en privacy gaan dan ook hand in hand samen.

Wat is het recht op privacy

Privacy is een breed begrip. Immers wat jij privé vindt kan een ander daar anders over denken. Wat is het recht op privacy in de nationale of internationale wetgeving? Het gaat hierbij om het afschermen van persoonsgegevens, gegevens over jouw gezin, woning of financiën. Daarnaast bevat privacy ook het recht om vertrouwelijk te communiceren via bijvoorbeeld een brief, email of via de telefoon. Het recht op privacy wordt in verschillende internationale verdragen gegarandeerd. In zowel de nationale als internationale privacy wetgeving zijn artikelen opgenomen over veiligheid en privacy.

Recht op privacy in de grondwet

Het recht op privacy in de grondwet wordt uitgelegd in Artikel 10. In dit artikel gaat het dat iedereen recht heeft op privacy in zijn persoonlijke levenssfeer en dat de wet regels opstelt ter bescherming van het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Daarnaast bestaat naast de privacy grondwet de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) waarin veiligheid en privacy omtrent vastleggen van gegevens nog verder is uitgebreid.

Zo zijn instellingen en bedrijven die persoonsgegevens gebruiken verplicht om aan deze wetgeving te houden. De Autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van deze Nederlandse privacywetgeving. Zo kun jij niet alleen zelf bepalen wat je wel of niet deelt, maar is er ook een wet die daar op let.