Auto gestolen

Tot de vaststelling komen dat uw auto gestolen is, dat doet wat met een mens. Niet alleen heeft dit een materieel en financieel verlies tot gevolg, het brengt ook een hele molen op gang van zaken die geregeld moeten worden. Daarbovenop geeft het ook mentaal nog een opdoffer dat een vreemde zich uw auto eigen heeft gemaakt. Wij geven u een aantal praktische zaken mee waar op u dat moment aan moet denken.

Aangifte bij de politie

Het eerste wat u na het vaststellen van de diefstal zeker moet doen, is uw auto als gestolen opgeven bij de politie. Doe dit zo snel mogelijk, want hoe vroeger u dit doet, hoe groter de kans dat uw auto zich nog ergens in de omgeving bevindt en dat de daders kunnen gevonden worden.
Na uw aangifte zal de politie de diefstal noteren in het kentekenregister van de RDW (Rijks Dienst Wegverkeer). Dit zorgt ervoor dat u, zolang uw auto als gestolen opgegeven staat, niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de handelingen die ermee verricht worden. Denkt u maar aan snelheidsovertredingen en parkeerovertredingen bijvoorbeeld. Ook de kans dat uw auto gebruikt wordt om strafbare feiten mee te plegen, is niet uit te sluiten.

Aangifte bij Stichting VbV

Uw auto geeft u na de diefstal ook aan bij de Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (Stichting VbV), een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars. Op geregelde tijdstippen neemt de Stichting VbV deel aan gecoördineerde zoekingen of controles waarbij vaak gestolen auto’s worden aangetroffen.

Aangifte bij uw verzekering

U dient ook zo snel mogelijk uw eigen verzekering in te lichten over de diefstal. Op basis van de polis die u heeft afgesloten, maakt u misschien aanspraak op een (gedeeltelijke) vergoeding van uw auto en ook zorgt de aangifte ervoor dat u niet langer de premie voor de gestolen auto hoeft te betalen. De meest gestolen auto volgens een verzekeraar  zijn BMW, Audi, Volkswagen, Renault en Toyota.

Uw auto werd teruggevonden?

Als op één of andere manier uw auto toch teruggevonden wordt, dan zal onmiddellijk de diefstalmelding uit het kentekenregister gehaald worden. U bent opnieuw volledig verantwoordelijk voor uw auto en voor alle handelingen die ermee verricht worden. U bent vanaf dat moment uiteraard ook opnieuw verplicht uw verzekeringspremies te betalen.

Werd uw auto gestolen of werd uw kenteken gestolen? Doe dan steeds zo snel mogelijk aangifte bij de bevoegde diensten om uzelf veilig te stellen. Uzelf veilig stellen doet u tegen wat dieven eventueel met uw auto van plan zijn, om uzelf te ontzetten uit de plicht om uw auto te blijven verzekeren en belasting te betalen en om de kans op het terugvinden van uw auto te vergroten.