Politiekeurmerk Veilig Wonen

In onze huidige samenleving worden we nog steeds geconfronteerd met een hoog aantal woninginbraken, een aantal helaas nog steeds verder stijgt. Om deze negatieve trend een halt toe te roepen, worden tal van initiatieven genomen waar de politiediensten graag hun steentje aan bijdragen. Een woning die goed beveiligd is, verliest al snel de interesse van inbrekers omdat ze te moeilijk te betreden is en omdat de pakkans te groot is. Het politie keurmerk veilig wonen (PKVW) geeft woningeigenaren die willen inzetten op de beveiliging van hun woning en zo bijdragen aan een vermindering van het aantal woninginbraken een duwtje in de rug.

Wat is het Politiekeurmerk Veilig Wonen?

Wie een sticker van het keurmerk veilig wonen aan zijn woning mag hangen, heeft aangetoond dat de woning een hoge mate van beveiliging tegen kent en dat de eigenaar zo samen met de politie de strijd aangaat tegen de criminaliteit. Onderzoek heeft aangetoond dat woningen die aan de eisen van dit keurmerk voldoen aanzienlijk minder kans maken om het doelwit te worden van inbrekers. U kan het eigenlijk zien als een soort van erkenning voor de inspanningen en investeringen die u deed in beveiliging.
Voor een woning het keurmerk kan krijgen, wordt een grondig nazicht gedaan van alle eisen die eraan gesteld werden. Enkel PKVW-erkende bedrijven mogen dit nazicht uitvoeren.

Politiekeurmerk Veilig Wonen, de eisen

Een eerste belangrijke voorwaarde voor het veilig wonen keurmerk is dat alle ramen en deuren moeten voorzien zijn van hang- en sluitwerk met een SKG-keurmerk. Deze sloten bieden een hoge mate van veiligheid omdat ze moeilijk open te breken zijn en omdat het bovendien veel tijd vraagt om ze open te breken.
Vanuit de woning moet u steeds een zicht hebben op wie er voor uw deur staat. Het principe is hier dat de bezoeker moet kunnen geïdentificeerd worden zonder dat de deur moet geopend worden. U kan dit doen door bijvoorbeeld te kiezen voor een deurbel met camera.
Omdat een woning die niet of amper verlicht is grote voordelen biedt voor inbrekers, is dit ook één van de punten die nagezien worden. Zeker rond de toegangspunten moet u voldoende verlichting voorzien om in aanmerking te komen voor het keurmerk.
Naast inbraakpreventie zet het keurmerk veilig wonen ook op het voorkomen van brand in huis. Om die reden zal ook de aanwezigheid van voldoende en correct geplaatste rookmelders meegenomen worden in de analyse.

Politiekeurmerk Veilig Wonen, de voordelen

Zonder twijfel is het belangrijkste voordeel van het keurmerk dat u met een gerust gevoel uw woning kan achterlaten en dat u ’s avonds met een veilig gevoel uw nachtrust kunt opzoeken. Dit alleen al zorgt ervoor dat de investeringen die u doet het meer dan waard zijn. Er kan aangetoond worden dat woningen die het keurmerk bezitten tot 80% minder kans maken om als doelwit gekozen te worden.
Verschillende verzekeraars hebben ondertussen het nut van het keurmerk ingezien en bieden interessante voorwaarden aan als aan alle voorwaarden van het keurmerk is voldaan. Omdat u bereid bent om te investeren in beveiliging en zo de kans op een inbraak verkleint, zijn zij bereid daar iets tegenover te stellen in de vorm van een lagere te betalen premie.
Het nazicht door een beveiligingsexpert van uw woning zorgt ervoor dat u kunt rekenen op waardevolle tips en adviezen die u kunt gebruiken om van uw woning een veilige woning te maken op alle vlakken. Deze experts zijn perfect op de hoogte van de verschillende mogelijkheden en geven u graag hun expertise mee.