Hittegolf

Hitte kan een mens doden, door het lichaam te zwaar te belasten. Ook in ons land. Als de temperatuur langere tijd 10 graden hoger is dan normaal en de luchtvochtigheid sterk verhoogd, spreken we over het algemeen van een hittegolf. Met name ouderen, mensen met overgewicht en jonge kinderen kunnen bij extreme hitte oververhit raken en uitdrogen. En ook een zonnesteek krijgen.

Onder normale omstandigheden zorgt het lichaam door zweetproductie voor afkoeling. Bij grote hitte en hoge luchtvochtigheid is dit proces soms niet afdoende. Bij dergelijke omstandigheden is de kans op smogvorming eveneens sterk vergroot; dit levert weer risico op voor mensen met aandoeningen aan de luchtwegen en hart- en bloedvaten. In de steden blijft warme lucht altijd meer hangen; er is minder frisse wind en wegen (asfalt) en gebouwen warmen op en koelen heel langzaam af.
Over het algemeen leidt (zware) inspanning tot uitdroging; het verloren gegane vocht (o.a. door zweten) kan niet voldoende worden aangevuld. Symptomen: spierkrampen, verminderde zweetproductie en temperatuurstijging. Wanneer deze toestand doorzet, kan een hitteberoerte oftewel zonnesteek het gevolg zijn.
Iemand die een zonnesteek heeft, zal ook nog vaak moeten braken – waardoor hij of zij weer meer vocht kwijtraakt. Bewustzijn kan verminderen, ademhaling wordt oppervlakkig en pols is snel en zwak (moeilijk voelbaar). Deze situatie kan levensbedreigend zijn.

Maatregelen tegen de hitte:

  • Bel om medische hulp, in ons land 1-1-2 dus.
  • Leg de patiënt op een koele plek.
  • Zorg dat het lichaam snel wordt afgekoeld – door afspoelen, een koel bad, vochtige doeken en/of een ventilator.
  • Als het slachtoffer niet misselijk is en/of braakt, mag “lepelsgewijs” wat vocht worden toegediend. Liefst koude soep, bouillon of ORS (orale rehydratie substantie, verkrijgbaar bij apotheek en drogist).
  • Geeft een slachtoffer dat bij bewustzijn is een glas koel water en laat dat met kleine slokjes langzaam leeg drinken. Herhaal dit na 15 tot 20 minuten. Geen thee, koffie of alcoholische dranken – die bevorderen de uitdroging.
  • Let voortdurend op ademhaling en pols, en uiteraard of iemand bij bewustzijn blijft. Als ademhaling en pols stoppen, beademen en reanimeren. Let op: dit mag uitsluitend door getrainde mensen worden gedaan!

Voorzorgen bij grote hitte:

  • Blijf uit de felle zon, vermijd inspanning tijdens hitte.
  • Draag luchtige kleding en bedek het hoofd.
  • Drink veel, zelfs als u geen dorst hebt; vermijd alcoholische dranken.
  • Vermijd snelle temperatuurswisselingen (spring niet onder een ijskoude douche als u het erg warm hebt).