Onweer

Jaarlijks worden in ons land “slechts” enkele mensen gedood door blikseminslag. Veel minder dan in het verkeer dus of door verdrinking en dergelijke. Niettemin boezemt dit natuurgeweld veel angst in. Onweer veroorzaakt wel relatief veel materiële schade.

Onweer & afstand

Geluid is veel langzamer dan licht. U ziet eerst de flits en hoort dan pas de donder. Dit principe kunt u gebruiken om bij onweer de afstand tussen u en de bui te schatten. U telt het aantal seconden tussen flits en donder en deelt het door drie. De uitkomst is de afstand in kilometers. Telt u tien seconden of minder, dan is de bui gevaarlijk dichtbij. Ziet u wel een verre flits maar blijft de donder uit? Dan loopt u absoluut geen gevaar en is het onweer nog op afstand.

Hoe u te wapenen tegen onweer:

Uw bezit:

  • Installeer bliksemafleiders als u in een alleenstaand huis woont of in het hoogste gebouw van de omgeving.
  • Trek stekkers van elektrische apparaten uit het stopcontact. Ontkoppel de telefoonaansluiting van de computer.
  • Sluit ramen en deuren.

Uzelf en uw kinderen en gezinsleden:

  • Blijf uit de buurt van stromend water in de woning.
  • Als u – of iemand anders – buiten bent, ga dan schuilen in een stevig gebouw of in de auto (met gesloten metalen dak). Raak geen metalen delen aan.
  • Bij zwemmen of varen: ga zo snel mogelijk naar de kant.
  • Blijf uit de buurt van hoge bomen, lantaarnpalen, hekken, torens, hoogspanningsleidingen enzovoorts. Dit geldt ook voor metalen voorwerpen als tentstokken, fietsen, hengels e.d.
  • Als u in het bos bent, zoek dan een laag groepje bomen in het laagste deel van het terrein. Nooit onder een alleenstaande boom gaan staan.
  • Als u in open veld wordt overvallen: ga gehurkt op uw tenen zitten, sla de armen om de knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de oren en de voeten tegen elkaar. Ga nooit plat op de grond liggen!