Omdat elektrische laadpalen relatief gezien een jong product zijn, zijn er nog wat onduidelijkheden omtrent de veiligheid en dergelijke factoren. Deze factoren worden middels deze blog in kaart gebracht, zodat eventuele zorgen verholpen worden en u in staat bent een goede keuze kunt maken in het type laadpaal.

Een laadpaal met een sleutelschakelaar

Laadpalen die geïnstalleerd zijn op een privé terrein zijn in veel gevallen alsnog toegankelijk voor ongewenste gebruikers. Als de laadpaal thuis aangesloten zit kan in principe iedereen met een elektrische auto op uw privé laadpaal zijn auto opladen. Dit is natuurlijk vervelend, vooral als de verbruikte elektriciteit daarvan ook nog eens voor uw rekening is. Omdat eigenaren van een privé laadpaal hier niet op zitten te wachten zijn hier oplossingen voor bedacht.

Het is verstandig om te kiezen voor een laadpaal die geactiveerd kan worden middels een laadpas of een applicatie op de telefoon. Een laadpaal met een sleutelschakelaar kan alleen geactiveerd worden met de laadpas van de privé eigenaar. Ditzelfde geldt voor de app op de telefoon, zonder deze persoonlijke pas of app is het onmogelijk om de laadpaal te activeren.

Elektriciteit overbelasting voorkomen

Bij het aanschaffen van een laadpaal dient er rekening gehouden te worden met de sterkte van de laadpaal en de maximale kracht van de meterkast. Wordt dit overschreden dan vindt er overbelasting plaatst en zullen de stoppen eruit vliegen. Automatic- en manual Load Balancing is hier de oplossing voor, deze techniek zorgt voor een aanpassing in het laadvermogen als dit noodzakelijk is. Met manual load balancing bent u zelf in staat om handmatig in te stellen hoeveel stroom er naar de laadpaal gaat en hoeveel er over blijft voor de rest van elektrische apparaten in huis. Met automatic load balancing is de laadpaal zo ‘’slim’’ dat deze zelf de resterende elektriciteit automatisch uit kan lezen.

Aanschaf van de juiste aardlekschakelaar

Een normale aardlekschakelaar (type a) is te gevoelig voor foutstromen die veroorzaakt kunnen worden door laadpalen. Een type b aardlekschakelaar herkent zulke foutstromen en voorkomt daardoor het uitvallen van de laadpaal. Heeft u een type a aardlekschakelaar en wit u geen nieuwe type b  aardlekschakelaar aanschaffen? Zorg er dan voor dat u een laadpaal aanschaft die is beveiligd tegen foutstroom.