Tijdens warme, droge zomers ontstaan er vaak bosbranden. Zeker wanneer het om een grote brandhaard gaat, kan een bosbrand erg heftig en gevaarlijk zijn en het kan zelfs leiden tot evacuatie van omwonenden. Het is daarom goed om te weten wat je kunt doen om een bosbrand te voorkomen. Daarvoor is het echter eerst van belang om antwoord te geven op de vraag hoe een bosbrand eigenlijk kan ontstaan.

Zuurstof, warmte en brandbaar materiaal

Om vuur te maken heb je vier dingen nodig: zuurstof, warmte, brandbaar materiaal en een ontstekingsbron. Brandbaar materiaal is in een bos uiteraard volop aanwezig en een beetje wind zorgt voor voldoende zuurstof om een vuur snel aan te wakkeren. De ontstekingsbron kan verschillende vormen hebben. Een vuur kan aangestoken zijn, al dan niet moedwillig. Denk aan een vonkje van een barbecue of een kampvuur, of van een weggegooide sigaret. Maar de natuur kan ook zelf voor ontsteking zorgen, als gevolg van een blikseminslag bijvoorbeeld.

Voertuigen die brand veroorzaken

Door sommige bossen loopt een spoorrails. Tijdens een droge zomer kan de wrijving van de treinwielen met de rails voor vonken zorgen, waardoor begroeiing in de berm vlam kan vatten. Ook de hitte die van een motorkettingzaag of van een voertuig met een verbrandingsmotor afkomt, kan het begin van een bosbrand betekenen.

Lenswerking van een leeg flesje

Een laatste veelvoorkomende oorzaak van bosbrand is de lenswerking die ontstaat als de zon op een leeg flesje of een stukje glas schijnt. Het glas gaat als vergrootglas werken waardoor de hitte van de zon sterk geconcentreerd wordt en er brand kan ontstaan.

Bosbrand voorkomen

Om bosbrand tegen te gaan is het dus van belang om voorzichtig om te gaan met vuur. Gooi je sigaret niet zomaar weg in de natuur en maak alleen vuur op plekken die echt veilig zijn. Als de natuur erg droog is, wordt het maken van vuur soms ook verboden. Is dat het geval, hou je daar dan ook aan. Let er tenslotte ook op dat je je afval mee naar huis neemt en niet in de natuur laat slingeren. Een klein stukje achtergelaten glas kan al het begin zijn van een heftige bosbrand.